Merken top 5
Al onze merken
Toon merken:
5 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Z
Training & Opleiding

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van De Wereld van Gezondheid Webshop op internet hebben we met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als vervanging van het advies van eigen arts of specialist of enig informatie op of in een productverpakking of label. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Lees voor gebruik van op deze site gekochte producten de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door. Raadpleeg altijd uw eigen arts of specialist.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De Wereld van Gezondheid Webshop behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De Wereld van Gezondheid Webshop kan geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van de informatie. De Wereld van Gezondheid Webshop is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De Wereld van Gezondheid Webshop sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Copyright
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Wereld van Gezondheid Webshop. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Wereld van Gezondheid Webshop. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van De Wereld van Gezondheid Webshop is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van De Wereld van Gezondheid VOF, handelend onder de naam De Wereld van Gezondheid Webshop, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van De Wereld van Gezondheid Webshop is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Toepasselijk Recht
Op het gebruik van de website www.dewereldvangezondheid.nl en op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met De Wereld van Gezondheid Webshop, alsmede op de algemene verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht in Nederland.

 

 

 

De Wereld van Gezondheid Webshop

Statenplein 65

3311 NH Dordrecht 

 

Tel. 0031 (0)78 648 92 59
Fax. 0031 (0)78 648 93 95
Web www.dewereldvangezondheid.nl
Mail info@dewereldvangezondheid.nl
KvK 24388706
Btw NL033059081B01

 

 

Bankrekening Nederland

 

ABN AMRO 24.01.29.857
Bic  ABNANL2A
Iban NL39ABNA0240129857
Webdesign: Markant IT